530 904 734 biuro@tomarloft.pl
Gdzie nas szukać ?Pracujemy w całym kraju

FOTOWOLTAIKA CO TO JEST?

Z CZY TO SIĘ JE…..

Najprościej mówiąc jest to proces pozyskiwania prądu ze słońca. Najbardziej dostępna na świecie jest energia słoneczna i dzięki specjalnej technologii możemy ją przetworzyć na prąd elektryczny i to nazywamy fotowoltaiką.

Jedynym ograniczeniem w jej stosowaniu są uwarunkowania związane z umiejscowieniem względem szerokości geograficznej, pór roku oraz zanieczyszczeń powietrza. Jednak mimo wszystko ma ona ogromną przewagę nad innymi formami pozyskiwania energii np. wiatrowej czy związanej z pływami morza ze względu na swoją dostępność.

PROCES FOTOWOLTAIKI

Dzięki zastosowaniu zjawiska konwersji promieniowania słonecznego w panelach słonecznych otrzymujemy prąd elektryczny stały. Trafia on do inwertera – falownika gdzie jest zamieniany na prąd zmienny ( taki jak mamy w domu w gniazdkach ). Możemy zasilić w niego cały nasz dom, a nadwyżki przekazać do sieci energetycznej.

CO DECYDUJE O MOCY INSTALACJI

Podstawowymi czynnikami są:

 • wielkość dachu lub terenu do instalacji fotowoltaicznej
 • kierunek ekspozycji na słońce
 • kąt nachylenia dachu
 • przeszkody terenowe zasłaniające operację słońca

GENERACJE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH

Fotoogniwa pod wpływem oddziałującego na nie promieniowania słonecznego generują napięcie elektryczne z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. Są produkowane z półprzewodników. Wyróżnia się podstawowe trzy generacje fotoogniw:

 • III generacja- działające na zasadzie sztucznej syntezy – ogniwa barwnikowe
 • II generacji – ogniwa cienkowarstwowe
 • I generacji – ogniwa monokrystaliczne ( stosowane  m.in. w technice kosmicznej )

ON-GRID i OFF-GRID

To symbolika układów fotowoltaicznych.

 • on-grid to system otwarty w który jest połączony z siecią energetyczną i po za zaspokajaniem potrzeb energetycznych obiektu pozwala też na sprzedaż energii elektrycznej
 • off-grid to system całkowicie autonomiczny, bez podłączenia do instalacji elektrycznej.

PROCEDURY PRZYŁĄCZENIA

Reguluje je Prawo energetyczne Dz.U. z 2012 r. nr 1059 z późn.zm.

Każda instalacja i wykorzystany w niej materiał powinien posiadać certyfikat.

Użytkownik instalacji fotowoltaicznej jako odbiorca końcowy i właściciel musi dokonać jej zgłoszenia do wybranego operatora. Zgłoszenie to powinno zawierać:

 • lokalizację instalacji
 • rodzaj odnawialnego źródła energii
 • moc elektryczną instalacji
 • maksymalną moc instalacji
 • typ urządzeń
 • dane osobowe
 • dane techniczne – schemat instalacji itp

NASZA FIRMA CHETNIE PODEJMIE SIĘ WYKONANIA DLA PAŃSTWA BEZPŁATNEJ WYCENY ORAZ WYKONANIA INSTALCJI.