530 904 734 biuro@tomarloft.pl
Gdzie nas szukać ?Pracujemy w całym kraju

ODBIÓR MIESZKAŃ

O CO W TYM CHODZI ?
CO ZYSKUJESZ
JAK TO WYGLĄDA

NORMY CZY NIE NORMY
TO NIE JEST DROGIE – CENNIK

JAK ODEBRAĆ MIESZKANIE SAMEMU

 

Twoje mieszkanie będzie Fachowo sprawdzone w oparciu Polskie Normy, takie jak:

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.
Zasady wykonywania i wymagania techniczne .
PN – 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych,
lastrykowych i klinkierowych.
PN – 76/8841-22 Podkład pod posadzki.
Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
PN – 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
PN – 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Instytut Techniki
Budowlanej
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych:
A. Roboty ziemne i konstrukcyjne
B. Roboty wykończeniowe
C. Roboty instalacyjne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ustawa Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 i późn. zm.)